facebook
Polskie legendy

OPOWIEŚCI I LEGENDY POMORSKIE

Poniedziałek, 15 czerwca 2015 o godzinie 22:53

                                      ,,OPOWIESCI I LEGENDY POMORSKIE’’

Druga pozycja to zbiór legend czyli ,, Opowieści i Legendy Pomorskie’’ napisane w latach 1997 – 1999 w Stargardzie i Goleniowie. To czterdzieści legend z trasy chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu, poprowadzony aż do upadku twierdzy boga Świętowita na wyspie Ra-nie w Arkonie. Zawiera 200 stron. W 1998 r otrzymała wyróżnienie w konkursie „Eros I Muzy” w Kielcach i w 1999 r  podziękowanie Ministra Edukacji Narodowej za : „Promocję zagadnień regionalnych i pomoc na- uczycielom w realizacji ścieżki edukacyjnej , „Dziedzictwo kulturowe w regionie”. W 2000 r otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydany w dwóch nakładach przez Oficynę Wydawniczą „STON – 2” w Kielcach. Lektura szkół podstawowych. Książka mówi o latach, co minęły dawno lecz zostały w nas do dziś w mowie, obyczajach i tradycji naszej  i pozostaną w pokoleniach, które przyjdą po nas. Bo tu zrodziły się nasze dzieci  i wnuki i zrodzą się dzieci tych dzieci. Zrodzone z naszej miłości do niej, do tej pomorskiej ziemi i do tych, z którymi połączył nas los. Tu bowiem będzie ich dom. Jeśli czyta się te legendy można zrozumieć, że my, mieszkańcy tej Ziemi, nie pojawiliśmy się tu niespodzianie i że w nowej, zjednoczonej Europie nie musimy się przed nikim wstydzić swej przeszłości i swoich korzeni, jeżeli zrozumieliśmy, że ten ogromny boży świat nam dany, to nasz dom i należy się o niego troszczyć i umacniać go każdego dnia, jeżeli jeszcze do tego zrozumieliśmy, że „najważniejszą rzeczą jest miłość” –  to możemy odejść.

 „ ... Opowieści i legendy ” Janusza Władysława Szymańskiego utrzymywały się ponad miesiąc na liście bestsellerów szczecińskiej księgarni „Zamkowa”. Być może, książka pozostałaby na tej liście w dalszym ciągu, gdyby nie wyczerpał się nakład...”. „ ... Opowieści i legendy pomorskie” adresowane są przede wszystkim do młodego czytelnika. Tak też są napisane – to krótkie opowiadania, których bohaterami są postacie historyczne, jak i fikcyjne. Książka Szymańskiego jest polecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako szkolna lektura dla szkół podstawowych...”.

/ „Głos Szczeciński” z 29 grudnia 2000 r./

Komentarze